4. tammikuuta 2017 | Tomi Mäkipelto | Kaupallinen yhteistyö

Kiinteistön omistaja maksaa laskun Suomen energiastrategiasta

Suomen energiastrategialla on hyvä tarkoitus: ilmaston pelastaminen. Huonoa strategiassa on se, että operaatio tulee kalliimmaksi kuin sen tarvitsisi tulla. Laskun maksavat kiinteistöjen omistajat, eikä heiltä ole kysytty, että sopiiko se heille.

Hallitus julkisti energia- ja ilmastostrategian suuren päivityksen marraskuun lopulla. Uudistettu strategia nojaa varsinkin biopolttoaineiden käytön lisäämiseen. Se on Suomen näkemys siitä, miten EU:n tavoitteet ja velvoitteet hoidetaan vuoteen 2030 mennessä. Hyvin pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta.

Kiinnostavaa Suomen strategiassa on se, että tulevaisuus perustuu energiankäytön lisäämiseen, ei vähentämiseen. Tuontipolttoaineiden, erityisesti öljyn poltto vähenee, mutta keskiössä on ulkomaisten energialähteiden korvaaminen kotimaisilla. Ei energian säästäminen.

Kiinteistön käyttäjät maksavat energiastaan todennäköisesti enemmän kuin aikaisemmin, koska biopolttoaineet eivät ole kilpailukykyisiä, jos niille ei makseta tukea. Energiastrategia johtaa käytännössä siihen, että kiinteistöt pysyvät riippuvaisina energiaa tuottavista ja siirtoverkkoja hallitsevista yrityksistä. Valtio säilyttää verotulonsa.

Kustannustehokkain keino jää käyttämättä

Rakennetun ympäristön energiatehokkuudella on Suomen energiastrategiassa vain pieni rooli. Strategian sivulla 35 todetaan, että korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimusten ”taso on asetettu ja tullaan ylläpitämään kustannusoptimaalisella tasolla”.

Sivulla 41 lisätään, että jatketaan ja voimistetaan ”hyviksi koettujen energiatehokkuustoimien laajamittaista käyttöä kaikilla toimialoilla”, mutta ainoaksi kiinteistöihin viittaavaksi toimenpiteeksi jäävät kuluttajien energianeuvonnan vauhdittaminen ja kansalaisten osallistaminen, mitä ne sitten tarkoittavatkaan. Siinä kaikki.

Maukkain pihvi jää nauttimatta. Suomen hallitus sivuuttaa energiatehokkuuden mahdollisuudet. Kaikkein kustannustehokkain keino jätetään käyttämättä.

Miksi? Luultavasti siksi, että säästetty energia ei ole hallitusta lähellä oleville tahoille niin suuri bisnes kuin se energia, josta yritykset ja kuluttajat maksavat hyvän hinnan.

Rahat mieluummin tuotekehitykseen kuin energiaan

Kansainvälinen energiajärjestö IEA on nostanut toistuvasti raporteissaan energiatehokkuuden niin sanotuksi ensisijaiseksi polttoaineeksi – näkymättömäksi energianlähteeksi, jonka mahdollisuudet pitäisi aina tutkia ensin.

IEA:n mukaan negawatit eli kiinteistöjen energiatehokkuus on kustannustehokkain keino myös päästöjen vähentämiseen. Biopolttoaineet ovat ilmaston kannalta parempia kuin fossiiliset polttoaineet, mutta päästöjen vähentämisen kustannus kohoaa biopolttoaineiden avulla moninkertaiseksi kiinteistöjen energiankäytön vähentämiseen verrattuna.

Energiatehokkuus tehostaa myös yhteiskunnan taloudellisten resurssien käyttöä. Kun turha energiankäyttö leikataan pois, asuintalojen asukkaiden ostovoima kasvaa ja yrityksille jää enemmän rahaa vaikkapa tuotekehitykseen. Suomen kannattaisi viedä mahdollisimman suuri osa maassa tuotetusta energiasta ulkomaille – niin kuin norjalaiset ja ruotsalaiset tekevät.

Omistajan tuotto nousee korkeaksi

LeaseGreen on toteuttanut lukuisiin suomalaisiin kiinteistöihin niin sanottuja energiasaneerauksia, joissa modernisoidaan kiinteistön automaatiot, ilmanvaihto, lämmönjako ja valaistus. Projekteissa on saavutettu keskimäärin 24 prosentin energiansäästö – sen lisäksi että kiinteistön sisäilmaolosuhteet ovat parantuneet.

Suuri osa näistä hankkeista voidaan toteuttaa niin, ettei yhteiskunnan tukea tarvita lainkaan. Kiinteistön omistajan investointiin sijoittaman pääoman tuotto kohoaa tyypillisissä projekteissa 10-30 prosenttiin. Suomessa on tuhansittain kohteita, joihin energiasaneeraus kannattaisi tehdä saman tien, eivätkä läheskään kaikki kiinteistöjen omistajat tunne tätä mahdollisuutta.

Suomi: lisäämme energiankäyttöä

Otin esille energiatehokkuuden näkökulman esille syksyllä lyhyessä tapaamisessa silloisen työ- ja elinkeinoministeri Olli Rehnin kanssa. Rehn kiinnostui asiasta, välitti tiedon ministeriön energiaosaston ylijohtajalle Riku Huttuselle, joka puolestaan delegoi asian teollisuusneuvos Timo Ritonummelle.

En osaa arvioida, vaikuttiko aktiivisuuteni millään tavalla Suomen energia- ja ilmastostrategian muotoiluun. Se, mitä voimme nyt lukea strategiatekstin ilmaisuista, ei ole energiatehokkuuden osalta kovinkaan kunnianhimoista.

Hallituksen esittämät politiikkalinjaukset johtavat siihen, että Suomen primäärienergian kulutus olisi noin 418 TWh vuonna 2030 ja energian loppukulutus noin 314 TWh. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että maamme energiankäyttö kasvaa nykytasolta yli kymmenen prosenttia.

Ilmastoltaan kylmässä, teollistuneessa ja harvaan asutussa maassa tarvitaan totta kai paljon energiaa. Energiankäyttö saattaa jopa nousta, jos teollisuuden tuotanto kasvaa, eikä se tarkoita energiatehokkuuden heikkenemistä vaan usein päinvastoin.

Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että Suomen hallitus ja virkamiehet olisivat katsoneet aidosti ja huolellisesti kaikki energiatehokkuuden kortit. Lähinaapurista löytyy toinen kylmä ja teollistunut maa, joka suhtautuu asiaan toisella tavalla.

Ruotsi: tehostamme 50 prosenttia

Ruotsin hallitus ilmoitti äskettäin uuden erillisen tavoitteen energiatehokkuudelle. Hallituksen mukaan Ruotsi pyrkii tehostamaan energiankäyttöä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2005 verrattuna. Mittarina on energiankulutus suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Ruotsin ja Suomen hallitusten käyttämät muotoilut eivät ole keskenään vertailukelpoisia, ja todellisuudessa maiden väliset erot jäävät luultavasti pienemmiksi kuin mielikuvissa.

Se on kuitenkin selvää, että Ruotsi priorisoi energiatehokkuutta Suomea enemmän, eikä ruotsalaisten näkemys varmastikaan perustu siihen, että he suostuisivat ehdoin tahdoin köyhtymään. Ruotsin hallituksen omin sanoin:

Ett lyckat arbete med energieffektivisering stärker Sveriges konkurrenskraft, minskar miljöpåverkan och skapar många nyttor i samhället.

Kilpailukyky vahvistuu. Ympäristön kuormitus vähenee. Energiankäytön tehostuminen luo lukuisia hyötyjä yhteiskunnalle.

Öljylämmityksestä Ruotsi on päässyt lähes kokonaan eroon. Sähkö ei ole silti loppunut maasta, eikä ruotsalaisten tarvitse palella sen enempää kuin suomalaistenkaan. Suomen hallituksen mielestä öljyn polttaminen talojen lämmittämiseksi on 2030-luvullakin ihan ookoo ratkaisu.

Kirjoittaja on LeaseGreen Group Oy:n toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto.

 

Blogiarkisto

 1. 2018
  1. maaliskuu (5)
   1. Ilmanjako näkyväksi
   2. Miksi talouden hyvä kasvu ei näy toimitilarakentamisessa?
   3. Käytännönläheinen vastuullisuusraportti herättää mielenkiintoa
   4. Digitalisaatio tulee myös rakennuksiin: kiinteistöjen etähallinta on tätä päivää
   5. Terveelliset tilat ennakoivalla ylläpidolla
  2. helmikuu (4)
   1. Kiinalaiset peruuttavat
   2. Voitaisiinko rakennusluvista luopua?
   3. On jättiläisen syntymäpäivä
   4. Rakennusliikkeen asiakas maksaa puolivalmiista
  3. tammikuu (1)
   1. Vastuullisuusraportointi – pelkkää imagon kiillottamista vai oikeasti hyödyllistä?
 2. 2017
  1. joulukuu (3)
   1. Ostaako Blackstone osan Logicorista takaisin?
   2. Oppimassa jatkuvan parantamisen kulttuuriin
   3. Tekoäly hakkaa alikersantti Rokan?
  2. marraskuu (3)
   1. Mikä ihmeen GRI?
   2. Allianssilla kohti yhteisiä tavoitteita
   3. Kasvaako raha puussa?
  3. lokakuu (11)
   1. Suomi rakentaa eniten asuntoja Euroopassa – tarua vai totta?
   2. Coworking vallankumous – toimistotyön muutos
   3. Hyvinvointia kiinteistöjen äänimaailmoilla
   4. Tehdäänkö rakennukset betonista, puusta vai teräksestä
   5. Energiatehokkuuden kolmoisvoitto Pitäjänmäellä
   6. Kenelle kellot soivat
   7. Tämä ei mennyt niin kuin Strömsössä
   8. Hyökkäys Pearl Harboriin tulee kylmäaineiden käyttäjille kalliiksi
   9. Kuortaneen Urheiluopisto leikkasi 23 % energialaskusta – näin se tehtiin
   10. Korjausvelka tarvitsee sijoittajia
   11. Opiskelija-asunnot kansainvälisesti kiinnostava kiinteistösijoitusluokka
  4. syyskuu (8)
   1. Kuka nappaa Keskon konttorin kolmannen osan?
   2. Voiko rakennusten mittausdata olla sijaintiakin arvokkaampaa?
   3. Ovatko datakeskukset uusi kiinteistösijoitustuote Suomessa?
   4. Aurinkosähkö vastaan muu kiinteistöjen energiatehokkuus
   5. Valtion raha väylien kehittämiseen kääntyy kasvuun
   6. Nordean pääkonttori ei tarvitse konttoria
   7. Digitaalinen kaksonen
   8. Mitä tapahtuu toimitilojen rakennusmarkkinoilla Euroopassa?
  5. elokuu (5)
   1. Tyhjä toimistotalo voi pelastaa koulun
   2. Healthy Buildings: Fad or the Future?
   3. Digitaalisuus tuo tilojen käyttäjät keskiöön
   4. IMF:n usko Trumpiin loppui
   5. Kuplavaroitus Keski-Euroopassa
  6. heinäkuu (1)
   1. Visionäärejä tarvitaan rakentamisessakin
  7. kesäkuu (8)
   1. Kuinka Lean voisi tehostaa terveydenhuollon toimintaa?
   2. Juhlitaanko 2027 virtuaalitodellisuuden kymppisynttäreitä?
   3. Stockmannista tuli kiinteistöyhtiö
   4. Havainnekuvien anatomia
   5. Suomi saa yhden suuren rakentajan
   6. Älä anna IoT:n viedä koko kättä
   7. Paluu menneisyyteen on heikko strategia
   8. AKA - asiantuntevaa apua arvonmääritykseen
  8. maaliskuu (4)
   1. Enemmän irti aurinkosähköstä
   2. Järjen ääni konversioperiaatteisiin
   3. Kiinteistösijoitusmarkkinat kasvavat – mutta mihin suuntaan?
   4. Lämpöpumppujen suosio kasvaa – vältä näitä virheitä
  9. tammikuu (1)
   1. Kiinteistön omistaja maksaa laskun Suomen energiastrategiasta
 3. 2016
  1. joulukuu (2)
   1. Normien höllentämistä täyskiellolla?
   2. Asuntoluottodirektiivi – miten vakuudet arvioidaan jatkossa?
  2. marraskuu (2)
   1. Energiasaneeraus pienentää kiinteistön omistajan riskejä
   2. Mitä Trump tarkoittaa?
  3. lokakuu (5)
   1. Työkalut tehokkaaseen kiinteistömarkkinointiin
   2. Mitä jos laitettaisiin koulut kuntoon?
   3. Eroon korkean talon kammosta
   4. Uusi teknologia valtaa kiinteistömarkkinointia - Oletko valmis?
   5. Energiatehokkuus on parempi kuin energiansäästö
  4. syyskuu (1)
   1. Miksi markkinoida kiinteistöjä internetissä?
  5. elokuu (2)
   1. Digitalisoimassa kiinteistöalaa
   2. Kaavoituksen kirous
  6. heinäkuu (1)
   1. Kuusi karua kertomaa Brexitistä
  7. kesäkuu (1)
   1. Capman voi myydä Tanskan-portfolionsa salkkukauppana
  8. toukokuu (3)
   1. Sosiaalisesti kestävä bondi
   2. This is Helsinki City Life
   3. Hotellisektori haavoittui, mutta ei vakavasti
  9. huhtikuu (5)
   1. Mikä tekee uudesta toimistosta ympäristöystävällisen?
   2. Vallilan uskomaton elämä
   3. Kunnon potku asuntorakentamiselle
   4. Kiinteistömarkkinoiden rakenne murroksessa
   5. Oikea työympäristö silloin, jos aivot saisivat valita
  10. maaliskuu (4)
   1. Sadan vuoden asuntolaina
   2. Päätyykö Stockmann myymään kiinteistönsä?
   3. Nopeat kokoukset – lisää tehokkuutta ja työtyytyväisyyttä
   4. Normitalkoot etenevät
  11. helmikuu (3)
   1. Pelottelun aika ei ole ohi
   2. Hyvän ja tosi hyvän ero
   3. Hyvä olo ja hauskuus kuuluvat työpäivään
  12. tammikuu (4)
   1. Miksi sovitaan vain aikeista?
   2. Innostavia ideoita maailmalta
   3. Voiko työpaikalla viihtyä liian hyvin?
   4. Hotellisektorilla kuhisee
 4. 2015
  1. joulukuu (1)
   1. Ennustamisen sietämätön vaikeus
  2. marraskuu (2)
   1. Miten Rossilahdesta tuli Cruise
   2. Lopettakaa ruikuttaminen, suomalaiset!
  3. lokakuu (1)
   1. Kun sata kiinalaissijoittajaa Lontooseen meni
  4. syyskuu (3)
   1. Valistuksen talosta valitusten taloksi
   2. Laki muuttuu, muuttuuko mikään?
   3. Tukevatko yrityksesi toimitilat strategiaasi?
  5. elokuu (1)
   1. Kiinabuumi voimistuu
  6. heinäkuu (2)
   1. Rakennuslupatilastoja ei kannata säikähtää
   2. Kreikka vaikuttaa – mutta miten?
  7. kesäkuu (2)
   1. Kuinka suora on suora?
   2. Velanmaksun vaikeudesta
  8. toukokuu (2)
   1. Miksi tilaisit Kiinteistö-uutiset?
   2. Talot suojaavat meitä